O katalogu

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum dyskusyjnego (zwanego dalej „Forum”) udostępnionego na stronie www.katalogbarier.pl. Podmiotem prowadzącym Forum (zwanym dalej „Administratorem Forum”) jest Instytut Dróg i Lotnisk sp. z o.o., adres: ul. Kopernika 19A, 05-850 Ożarów Mazowiecki, KRS 0000393719, NIP: 1132844617 oraz ViaMens Sp. z o. o., ul. Śliska 56, 00-826 Warszawa, KRS 0000341332, NIP 527-261-45-17. Każda osoba korzystająca z Forum (zwana dalej „Użytkownikiem Forum”) może zamieszczać swoje opinie na określony temat oraz zapoznawać się i komentować wypowiedzi innych osób.

1. Uwagi ogólne

 1. Każdy Użytkownik Forum przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 2. Administrator Forum zastrzega sobie prawo do zmiany, edycji, przerwania lub zablokowania dowolnej części Forum.

2. Odpowiedzialność Użytkownika Forum

 1. Użytkownik Forum korzysta na własne ryzyko z informacji udostępnionych na Forum i nie może żądać odszkodowania od Administratora Forum za poniesione straty.

3. Odpowiedzialność Administratora Forum

 1. Administrator Forum nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania lub wykorzystania informacji zawartych na Forum.
 2. Administrator Forum nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników Forum praw autorskich osób trzecich.
 3. Osoby, których prawa zostały naruszone, są proszone o poinformowanie o tym Administratora Forum.

4. Prawa i Obowiązki Użytkownika Forum

 1. Użytkownik Forum będzie przestrzegać zakazu reklamowania firm, produktów, usług oraz umieszczania ich danych adresowych, odnośników (linków) do stron, adresów poczty e-mail itp.
 2. Użytkownik Forum zobowiązuje się nie reklamować lub umieszczać odnośników (linków) do innych stron internetowych.
 1. Użytkownik Forum zobowiązuje się nie umieszczać informacji obraźliwych, treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa innych osób lub zasady współżycia społecznego, oraz odnośników do innych stron (linków) zawierających takie treści.
 2. Użytkownik Forum zobowiązuje się do stosowania zakazu podszywania się pod inną osobę, lub używania kilku nicków jednocześnie.
 3. Użytkownik Forum może zamieszczać teksty, grafiki, zdjęcia lub inne materiały, które stanowią jego własność lub ma prawa do ich publikacji lub rozpowszechniania.

5. Prawa Administratora i Moderatorów Forum

 1. Administrator Forum i Moderatorzy mają prawo do edycji, skrócenia bądź usunięcia postu, który naruszył zapisy pkt. 4 Regulaminu.
 2. Administrator Forum i Moderatorzy mają prawo do zablokowania lub usunięcia Użytkownika Forum bez powiadomienia z listy Użytkowników, który naruszył zapisy pkt 4 Regulaminu.
 3. Posty niezgodne z tematyką Forum będą przenoszone przez Administratora Forum i Moderatorów do odpowiadających tematyce działów.

6. Reklama na Forum

 1. W sprawie reklamy prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej Administratora Forum.

 działach, gdzie nastąpiły ich rozwinięcia i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

7. Postanowienia końcowe

 1. Administrator Forum zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz rozwinięć tego regulaminu w innych działach Forum. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Forum w dziale Regulamin Forum.
 2. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Forum w dziale Regulamin Forum oraz w działach, w których nastąpiły ich rozwinięcia i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.